webdesign
seo tips blog
seo blog
seo tips
opleiding webdesign
scampi diabolique
scampi gerechten
tzatziki recept
tzatziki recept
scampi diabolique
scampi diabolique

SEO blog, Seo tip, SEO tips and tricks SEO of search engine optimization, op deze blog zal ik de geheimen van SEO uit de doeken doen. SEO tips and tricks, SEO techniques, alles omtrent dit onderwerp kan je hier terug vinden. Wil je meer weten over google's donkerste geheimen of heb je zelf heel wat tips omtrent SEO. Laat dan maar van je horen! Before I forget, welkom op mijn SEO blog

woensdag 27 januari 2010

RDFa, overbrugging tussen mens en web.

Bij het schrijven van dit artikel merkte ik snel dat ik nooit alle informatie in 1 post zou kunnen verwerken. Gezien de technische materie zullen sommigen onder jullie snel verveeld geraken. Anderzijds, ik zou persoonlijk ook nooit alles lezen in 1 keer :-).

Daarom heb ik beslist deze post op te splitsen in 2 delen. Hopelijk vind je deze interessant. Straks zal ik je vertellen waar het vervolg over zal handelen.

Deze post is trouwens een meer gedetailleerde technische omschrijving over een eerder gepubliceerd artikel op deze blog, namelijk "het semantisch web, evolueer jij mee?".

Overbrugging tussen mens web.
Het web vandaag is een rijke verzameling van informatie, via hyperlinks verbonden met elkaar. Ook al beginnen we gebruik te maken van data, verstaanbaar voor machines, toch worden deze typisch onderverdeeld in afzonderlijke files met al te vaak verschillende formaten.

Browsers zijn nog erg beperkt hierin, deze zien enkel representatieve informatie. Het gebruik van RDFa kan hier oplossingen bieden.

Wat is eigenlijk RDFa?
RDFa biedt ons een set van xHTML attributen om extra informatie aan visuele data toe te kennen, zodat deze ook beter en meer accuraat door machines zal geïnterpreteerd worden. In deze post gaan we enkele eenvoudige datasets eens meer in detail bekijken.

Geef meer betekenis aan visuele data!
Neem een eenvoudige xHTML pagina, deze is vaak opgebouwd uit een hoofdtitel, subtitel(s), tekst in cursief en enkele tekstblokken, beter gekend als paragrafen. Deze kunnen gevolgd worden door enkele links (tags).
Een browser kan deze data correct weergeven zonder problemen. Toch is er een groot verschil tussen hoe programma’s en mensen deze data kunnen interpreteren.

Links is wat de browser ziet, rechts is wat een gebruiker ziet? Zou het niet interessant zijn om deze kloof wat meer te overbruggen?
 • Hoofd van het document is de titel.
 • De subtitel is de auteur.
 • Tekst in cursief is de publicatie datum.
We kunnen een browser informatie geven over de betekenis van visuele elementen op een pagina. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
 • Een concert op de website van de AB kan je onmiddellijk toevoegen aan je online kalender.
 • Contact informatie van personen (linkedin) kan je rechtstreeks importeren in je adres boek.
 • Snel oproepen van eerder gelezen artikels en deze onderverdelen in categorieën, aan de hand van tags.
 • Een foto die je kopieert op het internet en deze plaatst op jou blog geeft een link terug naar de fotograaf zodat deze zijn vermelding krijgt.
RDFa laat dit toe bij xHTML. Wij kunnen data meegeven in de opmaak van onze pagina die ervoor zorgt dat programma’s deze beter kunnen interpreteren.

Geef betekenis aan je data!
We nemen een typische blog als voorbeeld. Hier kan je een mix terugvinden van artikels, van persoonlijke interesses tot professionele activiteiten etc.. .

Voeg een licentie toe aan je werk.
In de footer van je blog zou je kunnen plaatsen dat je de content vrij overgenomen mag worden, mits de vermelding van je naam (bronvermelding). We kunnen een ‘Creative Commons License’ toevoegen.

Een mens verstaat deze tekst, een browser niet. Hier kunnen we nu wat extra gaan toevoegen zodat we dit ook verstaanbaar kunnen maken voor een programma.
We kunnen gebruik maken van het ‘rel’ attribuut, deze definieert de relatie tussen de huidige pagina en de pagina waar we naar linken. De waarde van het attribuut is ‘license’.

Deze kleine toevoeging zorgt ervoor dat een andere bezoeker zijn browser nu verstaat dat het gekoppelde document verwijst naar "de licentie".


Add some flavor :) aan link die verwijst naar de pagina met "the license". We kunnen deze voorstellen als nodes, met “license” als label.
Informatie over de titel en auteur.
Allemaal goed en wel, maar wat met de titel en auteur van de blog post. We kunnen het bovenstaande verder uitbreiden. We gaan effectieve betekenis meegeven aan ons artikel zodat een browser ook begrijpt dat we werken met een titel, een ondertitel en deze kan interpreteren.

Om aan te tonen dat “h2” staat voor de titel van de pagina en “h3” voor de auteur, moeten we gebruik maken van “@property”, een attribuut geïntroduceerd door RDFa, deze heeft specifiek als bedoeling extra informatie mee te geven in een xHTML pagina.

Waarom maken we gebruik van dc:creator en dc:title? xHTML heeft geen gereserveerde termen voor deze concepten. Je zou kunnen proberen van “property=”title”’ toe te voegen in je de tag, maar waar staat deze voor? Hoe moet een browser of een andere machine dit interpreteren? Verwijst dit naar een titel van een tekst, een aanspreektitel, …. ? En wanneer iedere blogger een eigen term zou gebruiken die staat voor de title (taalgebonden etc), hoe moet het dan allemaal geïnterpreteerd worden.

Om een lange discussie af te sluiten. RDFa verstaat niet property=”title”. Om deze extra informatie ook effectief betekenis te geven moeten we de concepten voor "creator" en "title" importeren. Gelukkig voor ons bestaat er the Dublin Core [DC] community, zij hebben reeds een vocabulaire (vocabulary) om deze nuttige concepten voor het beschrijven van elementen ontwikkeld. Een overzicht van deze elementen kan je terugvinden op hun website.

Dus, hoe gaan we te werk?
We importeren "the Dublin Core vocabulary" met xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/, hier ook de associatie met de prefix "dc:", we gebruiken "dc:title" en "dc:creator", dit is de shorthand voor de volledige url http://purl.org/dc/elements/1.1/creator, en http://purl.org/dc/elements/1.1/title.
Dit gezegd zijnde over RDFa.
RDF (Resource Description Framework), is de abstracte data representatie zoals je kan zien op de bovenstaande afbeelding. Elke pijl is voorgesteld als het driedelige onderwerp-predicaat-object (subject-predicate-object).

Het onderwerp is voorgesteld aan de eerst node, waar de pijl start. Het predicaat is de pijl zelf en het object is de node aan het einde van de pijl. Deze schematische voorstelling wordt ook wel een "RDF dataset" of "RDF graph" genoemd. Deze zijn opgeslagen in een “triple store”.

De bedoeling van RDF is het aanbieden van een universele taal voor het uitdrukken van data, een betekenis geven kan je wel zeggen. Wanneer je alle data, beter gezegd pagina’s gaat linken aan elkaar met al deze extra informatie toegevoegd is het mogelijk om heel wat informatie extra ter beschikking te stellen aan de gebruiker.

Gebruik makend van SPARQL (RDF query language) kunnen allerlei verbanden geplaatst worden. Bv, een gebruiker kan verder zoeken naar gerelateerde data, op zoek gaan naar vrienden (FOAF, zal uitgelegd worden in een volgende post), zoeken naar gerelateerde onderwerpen, etc .

RDF is een abstracte, machine leesbare data representatie bedoeld voor maximum hergebruik van deze vocabulaires. RDFa is een methode om RDF data toe te voegen in je xHTML.
Digg ThisAdd To Del.icio.us Add To Furl Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Yahoo MyWeb Add To Newsvine Add To Google Bookmarks Add To Bloglines Add To Ask Add To Windows Live Add To Slashdot Stumble This

zondag 10 januari 2010

Content strategy, een hype of nieuwe opportuniteit?

Wat is content strategy (content strategie)? Een fundamentele definitie op vlak van interactieve content. Het geheel van kennis en zij die het uitoefenen.

Wel, content strategie is een opkomend gebied in de praktijk dat alle aspecten omvat omtrent inhoud. Dit voor aspecten als:
 • Het ontwerp, tekst, graphics, video en audio die samen de user experience vormen.
 • Technische aspecten.
 • Analyse, presentatie, het meten (measurement), evaluatie.
 • Productie.
 • Beheer en bestuur.
Kristina Halverson, auteur van "Content strategy for the web", omschrijft als "de praktijk van de planning voor content creatie, levering en beheer".

In "The Web Content Strategist’s Bible", benadrukt Richard Sheffield het belang van het redactionele proces voor de inhoud.


Content Strategen.
De perspectieven die een content strategist kan bieden zijn vaak afhankelijk van hun professionele training en opleiding.

Een voorbeeld, sommigen zijn gespecialiseerd in het beschrijven van meta data, taxonomie, zoekmachine optimalisatie, en de juiste methode waarop deze concepten toegepast moeten worden.

Anderen hebben dan weer een specialisatie in het redactionele aspect of richtlijnen uitwerken en instrumenten kiezen welke voor organisatorische doeleinden gebruikt worden.

Alle content strategen zijn vertrouwd met een uitgebreid scala aan toepassingen en tools, vaak ook verantwoordelijk voor de uitvoering en interne opleiding voor hun teamleden.


Opleiding en professionele achtergrond.
Een verscheidenheid van formele academische en professionele disciplines.
 • Bibliotheek- en informatiewetenschappen.
 • Computerwetenschappen / informatica.
 • Kunsten.
 • Journalistiek.
 • Communicatie wetenschappen.
Persoonlijk heb ik zelf 6 jaar fulltime les gegeven, de meest interessante profielen waren naar mijn mening communicatie, informatica of kunst. Dit moet je wel zien in een vak specifieke context.

Typische werk producten voor content strategie zijn dan ook erg divers. We spreken hier over:
 • Inhoud inventaris.
 • Copy / inhoud beoordelen, redactioneel werk.
 • Inhoudelijke analyse.
 • Vergelijkende analyse.
 • Conversie / measurement.
 • Content flow schema’s.
 • Metadata strategie.
 • Branding, stijlgids.
 • Woordenlijsten.
 • etc. …….

Zoals je merkt, content strategy (content strategie) is een erg ruim begrip. Heel wat disciplines komen hier aan bod. In welk deelaspect van deze ruime omschrijving situeert jouw discipline zich en wat is jouw bijdrage? Dit zou ik graag van jou willen horen.
Digg ThisAdd To Del.icio.us Add To Furl Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Yahoo MyWeb Add To Newsvine Add To Google Bookmarks Add To Bloglines Add To Ask Add To Windows Live Add To Slashdot Stumble This

donderdag 7 januari 2010

2010, Nieuwe trends of het jaar van de aap?

Nieuwjaar is ondertussen enkele dagen voorbij, goede voornemens zijn genomen (waarschijnlijk). Persoonlijk doe ik hier niet aan mee om verscheidene redenen maar toch is er dit jaar een kleine uitzondering.

Professioneel gezien heb ik toch enkele doelen waar ik me dit jaar verder in zal verdiepen. Tevens zal je dit jaar ook hier op mijn SEO blog steeds nieuwe informatie vinden hierover.

Voornemens voor 2010 (op professioneel gebied).
 1. Mobile lijkt me interessant, volgens mij (en heel wat anderen) zal mobile dit jaar een hot topic zijn. Meer en meer bedrijven willen ook hier aanwezig zijn. SEO voor mobile, wat momenteel nog in kinderschoenen staat zal in de nabije toekomst meer aan bod gaan komen.

 2. Content strategy. Heeft ‘lorem lipsum’ afgedaan? Je klanten kunnen reeds beseffen dat content strategy kan helpen bij het creëren van meetbare ROI. Zo niet, jij kan ze helpen dit te verstaan. Het is logisch dat hun doelpubliek relevante en informatieve inhoud wil.

  In een meer thematisch niveau,’ communicatie doelstellingen’ en ‘de boodschap’ kan je helpen bij het ontwikkelen van de deliverables . Je kan je klant helpen te besparen door eerst duidelijk strategie te definiëren dmv het samenstellen van duidelijke documentatie, ipv gebruik te maken van dure design iteraties.

 3. RDF(a), je kan enkele artikelen terug vinden over ‘het semantisch web’ en microformats. Erg interessant maar nog steeds niet genoeg bekend, laat staan toegepast.

 4. Webtoegankelijkheid (accessibility) en SEO in het algemeen.
Hebben enkelen onder jullie misschien interesse om mee te schrijven aan deze blog dan mag je dit zeker laten weten. Liefst over onderwerpen die niet vernoemd zijn hierboven maar het mag erg breed zijn. Ik denk aan topics als social media, social email marketing, usability, informatie architectuur, … . Kortom, alles omtrent optimaliseren van websites en strategie, met als doel het verhogen van ROI en versterken van de online positie.
In het grijze kadertje in de rechterkolom vind je mijn email, laat het me weten en ik neem verder contact met je op!

Niet professionele voornemens voor 2010!
Dit jaar wil echter een uitzondering maken :). Zoals je kan lezen in de titel, ‘het jaar van de aap’. Ik ben al geruime tijd mezelf aan het wijsmaken dat ik terug een band wil samenstellen. Spijtig genoeg komt het er niet van maar hier wil ik verandering in brengen. Bespeel jij een instrument als gitaar, contrabas, viool, cello, …… .? Heb je interesse om regelmatig eens alle stress, zorgen of gewoon alles te vergeten. Waar wacht je op? Zoals eerder vermeld, get in touch :).

Interesse in meer improvisatie te spelen wat een beetje tegen blues of jazz aanleunt? Het is immers altijd leuker om van bestaande nummers een eigen versie te maken. Oude blues is trouwens niet gemaakt om letterlijk na te spelen. Wel om gewoon je eigen ding mee te doen!

Anderzijds mag het wel wat anders zijn soms, licht verteerbaar, leuk maar toch niet dadelijk wat iedereen in een repertoire stopt.


Eerlijk gezegd maakt het allemaal niet zoveel uit, zolang het maar klinkt.
Een (late) gelukkig Nieuwjaar voor iedereen.
Digg ThisAdd To Del.icio.us Add To Furl Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Yahoo MyWeb Add To Newsvine Add To Google Bookmarks Add To Bloglines Add To Ask Add To Windows Live Add To Slashdot Stumble This